Welkam


Rostlinná výroba:

  • zajištění objemných a jadrných krmiv pro živočišnou výrobu
  • pěstování tržních plodin

Rostlinná výroba se především zabývá produkcí objemných krmiv, které jsou základem chovu skotu. Obhospodařujeme celkem 368 ha. Z toho je 123 ha luk a 245 ha orné půdy.