Welkam


Živočišná výroba:

V současné době máme 270 ks hovězího dobytka z toho 110 krav, které jsou ustájené na farmě v Ostrově. Všechen dobytek je ve stájích a volno.


Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba